Školský systém v Anglicku- 8 rozdielov na základnej škole, ktoré ma milo prekvapili

BLOG Londýn

Hneď na začiatok upozorním, že v tomto článku nepíšem o štruktúre škôl v Anglicku, ale o osobnej skúsenosti s učebným procesom na základnej škole, ktorý ma príjemne prekvapil.

1. Výbava do školy

Jeden zošit, desiata a telocvik. To je všetko. Domáce úlohy iba v piatok. Po škole hodiny plávania alebo hrania na bicie. Doma žiadne ďalšie učenie. Viete si predstaviť takýto denný plán dieťaťa do 11 rokov? Ako aupair v Londýne som sa presvedčila, že rozdiely v učebných osnovách v Anglicku sú diametrálne odlišné od tých na Slovensku. A zistila som, prečo deti v Anglicku majú také vysoké sebavedomie. Pozor! Neznamená to, že každá jedna škola v Anglicku je rovnaká, posúvam len moje postrehy z vlastnej skúsenosti z katolíckej základnej školy v Londýne.

Poprechádzajte sa nižšie virtuálne po okolí a nasajte atmosféru.

2. Viac učiteľov v jednej triede

Na jednu triedu boli traja či štyria učitelia (pomocní učitelia, asistenti). Deti sú rozdelené podľa skupín. Dajme tomu, že v triede je 20 študentov. Sú tu štyri skupiny po 5 študentov, rozdelení podľa toho, ako im ide určitý predmet. Zároveň vždy môžu preskočiť z jednej skupiny do druhej. Nikto sa tam necíti menejcenne.

3. Zabudnite na známkovanie

Spomínate si na tú hanbu, keď celá trieda vedela, že ste dostali 5 z písomky? Toto sa v Anglicku v tejto škole stať nemohlo. Tam totiž žiadne známkovanie nie je!!! Ani na vysvedčení. Namiesto toho majú slovné hodnotenie a to má tú výhodu, že popíše a napovie, v čom dieťaťu pomôcť a čo mu ide veľmi dobre, pričom sa dá pohrať s formou ľudského vyjadrenia. Na rozdiel od nič často nič nehovoriacej chladnej známky- čísla. Tak čo, brali by ste to?

4. Pravidelné detské vystúpenia

Deti sa učia už od útleho veku vystupovať pred verejnosťou. Pravidelne sa v škole uskutočňujú vystúpenia ich ratolestí pred všetkými rodičmi, príp. ich známymi. Na niekoľkých z nich som sa pozorne prizerala a musím povedať, že to zanechalo vo mne veľký dojem. Herecké vystúpenia, hudobné vystúpenia, talentové vystúpenia- to všetko deti pravidelne trénovali buď v škole alebo aj v rámci mimoškolského krúžku. Dokonca počas vianočných sviatkov chodili deti do ulíc a spievali vianočné koledy pred ľuďmi.

Jedna dojemná skúsenosť

Na jednom z detských vystúpení, kde každé dieťa malo predviesť hru na jeden hudobný nástroj, začal hrať chlapec na flaute. Hral nádherne a vedľa mňa sedel jeho otec, ktorý bol z toho taký dojatý, že plakal. Po vystúpení som sa dozvedela, že pochádza z chudobnejšej rodiny a nemohli si dovoliť učiteľa. Chlapec sa naučil hrať na hudobnom nástroji úplne sám bez toho, aby vedel noty.

5. Najskôr rozprávanie a potom gramatika

Keď som prvýkrát prišla do Anglicka, myslela som si, že deti v deviatich rokoch ovládajú pravopis bez problémov. Aké bolo moje prekvapenie, keď nevedeli, ako sa správne píše “beautiful”. Nechápala som. Ako to, že vedia geniálne rozprávať, ale nevedia to správne napísať? Nuž, riadia sa pravidlom “take it easy.” Učitelia na nich netlačia, aby vedeli už v siedmich rokoch perfektne gramatiku. Učia sa ju postupne, pomaly. Tak isto aj matematiku a iné predmety. Pre zasmiatie, prečítajte si, ako som vystrašila vďaka svojej výslovnosti v začiatkoch dievčatko, čo som opatrovala.

Jedna milá skutočnosť

Jedno z dievčat, čo som opatrovala, je teraz jednou z najlepších v matematike a chodí na Cambridge a druhá chodí na právo.

6. Školské uniformy

Deti nosia v škole rovnaké školské uniformy- dievčatá sukne a chlapci nohavice. To, či je to výhoda, rozhodnite sami. Každopádne, rodičom odpadá starosť o rozhodovanie sa, čo dieťaťu obliecť na dennej báze.

7. Podpora detí v čítaní, spievaní, tvorení, zahradníčení

V niektorých školách sú naozaj kreatívni. Podporujú rôznorodosť aktivít, nie len mentálne. Deti majú v škole aj psíka, ktorého chodia pravidelne venčiť alebo rybičky, ktorých akvárium musia pravidelne čistiť. Taktiež majú možnosť v rámci vyučovania tvoriť rôzne dekoračné alebo iné predmety. Chodia pravidelne do školskej záhradky, kde sa starajú o všetko potrebné. V rámci vyučovania sa nezabúda na hodiny spevu – deti spievajú spolu s učiteľom, ktorý ich vedie na klavíri alebo na gitare.

8. Učitelia sú podporujúci, trpezliví, profesionálni

Jedným z dôležitých aspektov školy je, aby deti boli vzdelávané s rešpektom a pochvalou, aby z nich vyrástli sebavedomé a uvedomelé osobnosti, ktoré sa neboja prezentovať svoj názor. Cieľom školy je zabezpečiť, aby deti odchádzali zo školy nielen  naplnené vedomosťami, ale aj psychicky silné a šťastné osobnosti. V tom tkvie tajomstvo školského vzdelávania. Podpora, radosť, vášeň, sebadôvera a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Myslím si, že toto je cesta, ktorou je potrebné sa uberať i na Slovensku. Z našich detí potom vyrastú šťastné a silné osobnosti, ktoré sa neboja pýtať a vyjadriť svoj názor.

Video o škole, o ktorej píšem. Verím, že vás inšpiruje.