Akých 20 najčastejších chýb v angličtine robia Slováci?

BLOG angličtina pre začiatočníkovdoučovanie

Prekladáte si často vety do angličtiny tak akosi „slovensky“? Tu je 20 chýb, ktoré som si všimla, že robia moji študenti najčastejšie počas hodín konverzácií.

 1. Monika is interested about books. Monika is interested in books.
 2. They left from the office at 5pm. They left the office at 5pm.
 3. Let’s discuss about it in more detail. Let’s discuss it in more detail.
 4. If she will pass the exam, she will be happy. If she passes the exam, she will be happy.
 5. It is so unhappy man. It is such an unhappy man.
 6. I told I will be right there. I told him I will be right there.
 7. Can I give you an advice? Can I give you a piece of advice?
 8. Who do you take care about? Who do you take care of?
 9. Ana learned him Spanish. Ana taught him Spanish.
 10. Can I have a question? Can I ask a question?
 11. Jane plays on the piano. Jane plays the piano.
 12. They speak English good. They speak English well.
 13. What means this abbreviation? What does this abbreviation mean?
 14. The door are behind the armchair. The door is behind the armchair.
 15. I call you on Friday. I‘ll call you on Friday.
 16. I watch always TV on Saturday. I always watch TV on Saturday.
 17. There is no way how to finish it on time. There is no way to finish it on time.
 18. He wants from me to help him. He wants me to help him.
 19. Lucy is married with Tom? Lucy is married to Tom.
 20. George forgot his shoes in the house. George left his shoes in the house.

Máte otázky? Pýtajte sa ...

0949 727 663
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov: